Slovenský spolok Identita vznikol v roku 2011. Hlavným cieľom občianskej organizácie je pestovanie, zachovávanie a rozvoj kultúrnej, národnostnej a náboženskej identity v kruhu mladších generácií Slovákov žijúcich v Maďarsku.
Ďalšími prioritami Identity sú: rozvíjanie slovenského spoločenského života v Maďarsku, pestovanie kultúry, materinského jazyka, tradícií, organizovanie mládežníckych biblických táborov, náboženských aktivít, publikačná činnosť, realizácia historických a spoločenskovedných výskumov v kruhu Slovákov v Maďarsku, vytvorenie kultúrneho a náboženského dialógu medzi Slovákmi a Maďarmi, ako i medzi ostatnými národnosťami žijúcimi na území Maďarska a Slovenska. 

Priority

Odovzdávanie našej materčiny Zachovávanie viery Účasť vo verejnom živote