Szlovák módszertani képgyűjtemény – folytatás

A NEMZ-KUL- EPER-17- 1077 azonosítószámú pályázat „Szlovák módszertani képgyűjtemény 2” projekt megvalósítása.

Az egyesület tevékenységében prioritást élvez a szlovák nyelvet oktató iskolákkal és óvodákkal való együttműködés kiépítése és szakmai segítségnyújtás a szlovák nyelvet oktató intézmények pedagógusainak a mindennapi oktató – nevelő tevékenységük során.

Ennek eredményeként, a Tisztelt Támogatáskezelőnek köszönhetően, az egyesület 2016-ban megjelentetett 50 példányban egy szlovák módszertani képgyűjteményt szlovák óvodások és alsó tagozatos diákok részére, melynek II. kötetét 2017-ben adta ki alsó tagozatos diákok számára. A kiadványt, ahogy az első kötetet is, az Identita Szlovák Egyesület oktatási szakértője, Zemenné Palecska Erika szlovák pedagógus állította össze. A képgyűjteményben 5 témakör szerepel:

szókincsbővítés, betűtanítás, tevékenységek – foglalkozások, melléknevek, társasjátékok. Összesen 38 rajzolt színes oldalt valamint 20 oldalon számos szlovák kifejezést tartalmaz az oktatási segédeszköz. A képgyűjteménnyel a nyelvoktató általános iskolákban tanító szlovák pedagógusok munkáját szerettük volna segíteni és hatékonyabbá tenni.

További célunk a megjelent módszertani kiadvány népszerűsítése és bevezetése lesz az említett oktatási intézményekben.

A képgyűjtemény, az Identita Szlovák Egyesület tavaly novemberi, rendes éves közgyűlésén került bemutatásra. A kiadvány helyes alkalmazásáról, a kötet szerkesztője által egy rövid kisfilm is készült.

Az Identita Szlovák Egyesület a Támogatáskezelő támogatása révén, maximális mértékben teljesítette a szlovák módszertani képgyűjteménnyel kapcsolatos célkitűzéseit: egy modern oktatási segédeszközzel megkönnyíteni a szlovák pedagógusok munkáját és felkelteni a gyerekek érdeklődését a szlovák nyelv könnyebb elsajátítása érdekében.